خانه / کتاب ها / کتاب کرانه های عقل و معنا - جلد 1 / معنویت و معنا با الهام از قرآن

معنویت و معنا با الهام از قرآن

استاد: دکتر محمد فنایی‌اشکوری‌

چکیده:
استاد فنایی در پی تبیین الگوی معنابخشیِ قرآنی بر پایۀ تفسیر واژۀ اولی‌الألباب در قرآن‌کریم است. وی پس از مفهوم‌شناسی و بیان گونه‌ها و راه‌‌های معرفت‌‌شناسی، به تبیین مدل معرفتی قرآن‌ بر پایۀ تفسیر اولی‌الألباب می‌پردازد. اولی‌الألباب از دیدگاه وی، خردمندانی‌اند که اندیشه و آگاهی‌شان در موضوع و نحوۀ تفکرشان نهفته است و ایشان همه‌چیز را در رابطه با مبدأ و منشأ خلقت یعنی خداوند می‌بینند. فنایی سپس ضمن برشمردن و تشریح موضوعات متعلق تفکر اولی‌الألباب، شیوۀ خاص تفکر ایشان را که همه‌چیز را در رابطه با خداوند تعبیر می‌نمایند، تنها شیوۀ اصیل معنابخشی به زندگی انسان می‌شمرد و در آخر نیز این رویکرد را در تقابل با زندگی مدرن بشر و سعی در معنابخشی به زندگی از هر راه ممکن، تبیین می‌کند.
واژگان کلیدی: معنا، معنابخشی، قرآن، اولی‌الألباب، تفکر، ذکر، زندگی

 

متن کامل نشست

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *