خانه / بایگانی برچسب: ارتباط مؤثر

بایگانی برچسب: ارتباط مؤثر

کاربرد علم روان‌شناسی اجتماعی در ارتباط مؤثر بین مبلغ و مخاطب

نویسنده: عاطفه طباطبائیان، حلقه علمی بلاغ خواهران؛ مقاله‌ای که پیش‌رو دارید با هدف بررسی روش‌های بکارگیری علم روان‌شناسی و اجتماعی در ایجاد یک ارتباط صحیح و مؤثر بین مبلغ و مخاطب با تأکید بر آموزه‌های دینی تدوین شده است.

توضیحات بیشتر »