خانه / درباره ما

درباره ما

کارنامۀ علمی ـ فرهنگی حوزویان
(ارایه دهنده کتاب‌های منتشر شده، نشست‌های علمی ـ تخصصی و پایان‌نامه‌های دفاع شده سطح۳و۴ در مرکز تخصصی آخوند خراسانی، دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی)