توجه به نظریه های علمی در مباحث کلامی از منظرهای مختلف می تواند قابل توجه باشد. نظریه هایی که تبدیل به مسأله های ثابت یک گرایش و یک مکتب فکری در حوزه کلام می شوند. نظریه هایی که در بعد شخصی باقیمانده و از سوی مکتب فکری به رسمیت شناخته نمی شود. بررسی زیست علمی و اجتماعی نظریه پرداز یعنی توجه به عوامل غیر معرفتی معرفتی مکثر در پیدایش یک نظریه ابعاد تاریخی و تطورات آن از جمله مباحث شایسته است. مدارس فصلی که در مجموعه تخصصی آخوند خراسانی و به همت گروه فلسفه و کلام برگزار می شود، از جمله درخشان ترین پروژه ها و اقدامات این مرکز به شمار می رود. چهار ویژگی مهم این مدرسه ها: «طراحی و اجرای بدیع و خلاقانه»، «ارزش آموزشی و تعلیمی؛ با رویکرد تفکر انتقادی»، «انتخاب محتوایی، برخوردار از ارزش تخصصی بالا و اثرگذار» و «عنوان گزینی بایسته در قالب واژگانی سازگار با محتوا» مهم ترین ویژگی این مدارس است. مطالب پیش رو حاصل چهارمین مدرسه کلام امامیه است که از سوی گروه آموزشی فلسفه و کلام اسلامی مرکز تخصصی آخوند خراسانی، در روزهای یازدهم و دوازدهم دیماه 1398، در دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی برگزار شد. این مدرسه با موضوع «نظریه‌های شناخت خدا در اندیشه امامیه» توسط اساتید محترم: آقایان دکتر رضا برنجکار، دکتر میثم توکلی بینا، دکتر محمدجعفر رضایی، دکتر محمدتقی سبحانی، دکتر محمد فنایی اشکوری و دکتر سیدعلی طالقانی ارائه شد. در این مدرسه در مجموع هشت نشست برگزار شد؛ به این صورت که در هر روز سه نفر از اساتید مباحث خود را ارائه کردند و در پایان آن روز، در یک میزگرد، اساتید به تکمیل و نقد و بررسی مباحث ارائه شده در آن روز پرداختند. لازم به یادآوری است، فرآوردۀ پیش رو، چهارمین مجموعه از کتاب «کرانه های عقل و معنا» است که پس از پیاده‌سازی، ویرایش و غنی سازی (شامل: ارجاع‌دهی، چکیده نویسی، منابع برای مطالعه بیشتر، رزمه استاد ارائه دهنده) تقدیم علاقمندان می‌شود: