مجموعۀ پیش رو، حاصل تلاش هنری طلاب جوان خراسان است. ره‌جویانی اهل ذوق و قلم که در طی سالیان گذشته به مناسبت ترویج داستان در «حلقه»‌ای ادبی گِرد هم آمده و تجربه‌های نوشتاری خود را نمایش می‌گذاشتند. برخلاف معمول، داستان‌های این مجموعه از وحدت رویۀ موضوعی تبعیت نمی‌کنند. تجربه‌ها فراوان‌اند و سبک‌های نگارش متفاوت. این ویژگی می‌تواند نقطۀ قوت این مجموعه به شمار آید چراکه خواننده را با آثاری متنوع و رنگین مواجه می‌سازد. اما داستان‌های این کتاب به‌رغم همۀ تفاوت‌های ساختاری و موضوعی در یک عنصر مشترک‌اند: نوآوری، خلاقیت و بداعت در سبک و مضمون. داستان‌های این کتاب از نقطه‌نظر روایت‌گری، قصه‌گویی، تعلیق و باورپذیری در جایگاه خوبی قرار دارند و استانداردهای داستان‌نویسی را درنوَردیده‌اند.