خانه / پایان نامه / تحلیل آرای نادر فقهی شیعه درباره حجاب زن مسلمان

تحلیل آرای نادر فقهی شیعه درباره حجاب زن مسلمان

ارائه دهنده: مژده سادات ابراهیمی

چکیده:

با وجود ضروری بودن اصل پوشش زنان، در مورد حدود آن اتفاق نظر وجود ندارد. نظر اکثر فقها بر وجوب پوشش تمام بدن زن، به استثنای وجه وکفین است؛ از اینرو، هر دیدگاهی در مقابل آن، رأی نادر بهشمار می­آید. از آنجا که نه شهرت دلیل صحت و اتقان است و نه ندرت سبب ضعف و وهن حکم، بررسی دلایل و مستندات آرای نادر فقهی ضروری بهنظر می‌رسد. نوشته حاضر، با تتبع در سیر تاریخی مسئله حجاب و شناسایی آرای نادر در ادوار مختلف، به تحلیل آنها پرداختهاست. برآیند حاصل از تحقیق، بیانگر آن است که دیدگاه مشهور فقها، نظری میانه است که آرای نادر در دوسوی افراط و تفریط آن قرار دارد. این پژوهش به روش توصیفیتبیینی و به شیوه کتابخانه­ ای صورت گرفتهاست.

کلید واژه: حجاب، آرای نادر، دیدگاه مشهور، وجه و کفین، ستر صلاتی.

متن کامل مقاله

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *