خانه / هنر، رسانه و ادبیات / آثار هنری / غزل (فصل اول کتاب حنجره های جاری جلد ۲)

غزل (فصل اول کتاب حنجره های جاری جلد ۲)

فهرست اشعار فصل اول کتاب: 

گل نیاز /سیدحسین سیدی …………………………………………. ۱۷

تقدیم به امام حسین ۷/سیدحسین سیدی ……………………… ۱۹

درخت باور /سیدحسین سیدی …………………………………… ۲۱

تمام بهار/سیدحسین سیدی………………………………………… ۲۳

غروب کرد/سیدحسین سیدی……………………………………… ۲۵

خنده تلخ/سیدحسین سیدی………………………………………… ۲۶

زیبا…/سیدحسین  سیدی…………………………………………… ۲۷

آب را گل کردند/سیدحسین سیدی……………………………….. ۲۸

کجا می‌روی/ سیدحسین سیدی…………………………………… ۲۹

فریب/سیدحسین سیدی……………………………………………… ۳۰

دل گرفته /سیدحسین سیدی……………………………………….. ۳۱

خانه‌ات آباد /سیدحسین سیدی……………………………………. ۳۲

دل نگران /سیدحسین سیدی………………………………………. ۳۳

کویر /سیدحسین سیدی…………………………………………….. ۳۴

دبستان / سیدحسین سیدی…………………………………………. ۳۵

ولگرد/سیدحسین سیدی……………………………………………. ۳۶

برگشت / سیدحسین سیدی………………………………………… ۳۷

باران /سیدحسین سیدی…………………………………………….. ۳۸

سپیدۀ فردا/مهدی ایزدپناه (تائب)………………………………… ۴۰

قاموس مسلمانی/مهدی ایزدپناه (تائب)………………………… ۴۲

دوست دارم تو را/مهدی ایزدپناه (تائب)……………………….. ۴۳

حدیث حسرت / مهدی ایزدپناه (تائب)…………………………… ۴۵

لبخند مسیحا/مهدی ایزدپناه (تائب)………………………………. ۴۷

طلوع مهر/ مهدی ایزدپناه (تائب)………………………………… ۴۹

شب‌های بی‌کسی/ مهدی ایزدپناه (تائب)……………………….. ۵۱

بادۀ ولا/مهدی ایزدپناه (تائب)…………………………………….. ۵۲

شوق نگاه /مهدی ایزدپناه (تائب)……………………………….. ۵۳

اذان سکوت/مهدی ایزدپناه (تائب)………………………………. ۵۵

نگاه بهت/ مهدی ایزدپناه (تائب)…………………………………. ۵۶

گوهر وقار/مهدی ایزدپناه (تائب)………………………………… ۵۷

گل نور/مهدی ایزدپناه (تائب)……………………………………… ۵۹

زائر / مهدی ایزدپناه (تائب)……………………………………….. ۶۱

فصل سبز/مهدی ایزدپناه (تائب)…………………………………. ۶۳

دل مستجاب/مهدی ایزدپناه (تائب)………………………………. ۶۵

نقطه پایان / مهدی ایزدپناه (تائب)……………………………….. ۶۷

شمیم عشق/مهدی ایزدپناه (تائب)……………………………….. ۶۹

روز واقعه/مرتضی سعیدی نائینی………………………………… ۷۱

نمی رسم!/مرتضی سعیدی نائینی………………………………… ۷۳

بی خیال/سیدحسن مبارز………………………………………….. ۷۵

آبشار دیده/سیدحسن مبارز………………………………………. ۷۷

حضرت مهدی (عج) / سید حسن مبارز…………………………….. ۷۸

عطش عشق/مصطفی جلیلیان مصلحی………………………….. ۷۹

بانوی با سخاوت دریا /مصطفی جلیلیان مصلحی…………….. ۸۱

آه پنهانی/محمدجواد حاجی بنده …………………………………. ۸۳

تقدیم به امام زمان/محمدجواد حاجی‌بنده……………………. ۸۵

غزل عاشقانه/محمدجواد حاجی بنده…………………………….. ۸۷

جگر پارۀ من/ستار قاینی…………………………………………. ۸۸

بیا باهم بر این عالم بخندیم /ستار قاینی ……………………… ۸۹

نظم معطّر/ستار قاینی …………………………………………….. ۹۰

جنگل / رضارجبی (رجا)…………………………………………… ۹۲

غرور / رضارجبی (رجا)…………………………………………… ۹۳

خسوف /علی باقری اصل………………………………………….. ۹۴

لهجه/علی باقری اصل……………………………………………… ۹۶

کسوف /علی باقری اصل………………………………………….. ۹۸

دوستت دارم/علی باقری اصل……………………………………. ۹۹

کدامین گناه/علی باقری اصل…………………………………… ۱۰۰

التماس کهنه/سید ابوالفضل مبارز…………………………….. ۱۰۱

بعد از شما/سید ابوالفضل مبارز……………………………….. ۱۰۳

تکانه/سید ابوالفضل مبارز………………………………………. ۱۰۵

غزل درد/سید ابوالفضل مبارز………………………………….. ۱۰۶

پولاد/سید ابوالفضل مبارز……………………………………….. ۱۰۸

طبق معمول/سید ابوالفضل مبارز……………………………… ۱۱۰

چشم‌های او/سید ابوالفضل مبارز……………………………… ۱۱۱

زبان شعر/سید ابوالفضل مبارز…………………………………. ۱۱۲

شماره کوپن/سید ابوالفضل مبارز……………………………… ۱۱۴

دوست دارم/ سید حیدر علوی‌نژاد……………………………… ۱۱۵

نفحات  حجاز/سید حیدر علوی‌نژاد…………………………….. ۱۱۶

هجوم نیزه‌ها/حسن غلام‌پور دهسرخی………………………… ۱۱۷

بهانه عاشق /حسن غلام‌پور دهسرخی………………………… ۱۱۸

عطر خوش بهار/محمد علی صفری «زرافشان»……………. ۱۱۹

گل باغ طاها «زیارت آل یاسین»/جعفر ابراهیمی نژاد……….. ۱۲۱

ایران/جعفر ابراهیمی نژاد……………………………………….. ۱۲۳

بهار در راه است/حسین میرزایی (ملک)…………………….. ۱۲۵

از نای مهدی (عج)/حبیب‌الله مهدی پناه (حبیب)………………….. ۱۲۶

یوسف زهرا/حسین زاهدی…………………………………….. ۱۲۹

 

فایل اشعار فصل اول کتاب

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *