خانه / اخلاق و تربیت / فرهنگ مصرف و مصرف‌گرایی، عوامل و زمینه‌ها

فرهنگ مصرف و مصرف‌گرایی، عوامل و زمینه‌ها

فرهنگ مصرف و مصرف‌گرایی، عوامل و زمینهها

نویسنده: زهرا دهشت

حلقه علمی بلاغ خواهران

فرهنگ مصرف و مصرف‌گرایی، عوامل و زمینه‌ها

چکیده:

الگوی مصرف در جامعه کنونی به دلیل تقلید از فرهنگ مصرفی غرب دگرگون شده و شکل مصرف­گرایی به خود گرفته است، لذا نیازمند اصلاح و تغییراتی است که بتواند با الگوی صحیح اسلامی منطبق گردد. پیامدهای سوء مصرف­گرایی علاوه بر همه اقشار مردم، نظام اقتصادی، سیاسی و فرهنگی جامعه را نیز در برمی­گیرد و رفع آن به شناخت دقیق عوامل و زمینه­های ایجاد مصرف­گرایی وابسته است که در میان آنها می­توان تبلیغات رسانه­ها را اصلی­ترین عامل قلمداد نمود. این عنوان به جهت گستردگی و اهمیت، در برگیرنده موضوعات گوناگونی مانند «فرهنگ مصرف و مصرف‌گرایی، عوامل و زمینه­ها»، «نقش رسانه و تبلیغات تجاری در اشاعه فرهنگ مصرف‌گرایی»، «آثار و پیامدهای سوء مصرف­گرایی»، «تشریح وضعیت کنونی کشور و ذکر آمار موجود»، «مدیریت زمان درجهت مصرف بهینه وقت»، «مدیریت فرهنگ مصرف با محوریت قرآن و سنت و ارائه راهکارهای علمی در این زمینه» که در این نوشتار به موضوع اول پرداخته­ایم.

واژ­گان کلیدی: الگوی مصرف، مصرف، مصرف‌گرایی، رسانه، تبلیغات تجاری.

&nbs