مجموعۀ پیشرو، گلچینی از سروده های طلاب شاعر خراسان است که اعضای «حلقۀ شعر» دفتر تبلیغات اسلامی خراسان بوده اند. طلاب شاعر در سالیان اخیر به صورت هفتگی گرد هم آمده و با سرودن اشعار آیینی، پنجره ای بر افق عشق و ایمان بازگشوده اند و یادگاری ماندگار از ادب و ارادت به کاروان شعر و فرهنگ دینی در ایران اسلامی برجای گذاشته اند.