مجموعۀ پيشِ ‌رو، دستاورد سلسله نشست¬های دوهفتگی فلسفی-کلامی است که در دفتر تبلیغات اسلامی مشهد به همت گروه فلسفه و کلام اسلامی مرکز تخصصی آخوند اسلامی (وابسته به اداره کل آموزش دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی) در سالیان گذشته برگزار شده است. این برونداد در 8 نوشتار فهرست شده است و جملگی سخنرانان در زمرۀ اساتيد گرانمايه حوزۀ تخصصی فلسفه و کلام اسلامی مشهد و قم هستند که به‌لحاظ محتوا در محورهای زیر به ارایۀ بحث و نظر پرداخته‌اند: «خودآگاهی در سهروردی؛ اشتراکات و اختلافات او با ابن‌سینا»، «اکنون گرایی اولویتی، رویکردی نو در هستی‌شناسی زمان»، « جهم بن صفوان و نفی صفات الهی»، «مسأله سازی و گراندینگ»، « تمایز فاعلّیت و علّیت در لطیف الکلام» ، «نسبی گرایی اخلاقی» و.. . لازم به یادآوری است، فرآوردۀ پیش رو، دومین مجموعه از کتاب «کرانه های عقل ومعنا» است که پس از پیاده‌سازی و ویرایش مختصر تقدیم علاقمندان می‌شود.