خانه / کتاب ها / کتاب کرانه های عقل و معنا - جلد 1 / نقش فلسفه در تمدن اسلامی

نقش فلسفه در تمدن اسلامی

ارائه دهنده: پروفسور مهدی محقق

چکیده

در این گفتار، پروفسور محقق پس از اشاره‌ای کوتاه به سابقه حکمت و فلسفه در تمدن ایرانی پیش از اسلام و بررسی علل رشد علمی ‌مسلمین پس از ظهور اسلام؛ ازجمله شکل‌گیری نهضت ترجمه، نقش فلسفه در تمدن اسلامی‌ و دلایل انکار و مخالفت با آن را مورد بحث و بررسی قرار می‌دهند. ایشان در ادامه، علل توفیق حکمت متعالیه در آشتی بین فلسفه و دین در مواجهه با دلایل مخالفان و منکران را بیان می‌کند و در پایان نیز راه‌ها و روش‌های بازتولیدِ حکمت و فلسفه در تمدن نوین ایرانی- اسلامی ‌را تبیین می‌نماید.

واژگان کلیدی: تمدن ایرانی، تمدن اسلامی، نهضت ترجمه، فیلسوفان مسلمان، حکمت اسلامی، فلسفه اسلامی، حکمت ایرانی، دین

دانلود متن کامل نشست

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.