خانه / زیست نامه / هادی مصباح (مصباح الهدی)

هادی مصباح (مصباح الهدی)

سوابق تحصیلی

 • دبیرستان؛ دوره مقدماتی مدرسه عالی شهید مطهری، رشته علوم ومعارف / سال‌های ۱۳۶۶-۱۳۷۰
 • کارشناسی؛ مدرسه عالی شهید مطهری مقطع کارشناسی، رشته فقه و حقوق اسلامی/ سال‌های۱۳۷۰-۱۳۷۵
 • حوزه علمیه؛ حوزه علمیه قم و مشهد، دو سال خارج فقه و اصول (بدون گواهی امتحان) و یایه نهم و دهم (با گواهی امتحان ناقص)/ سال‌های۱۳۷۵-۱۳۸۴
 • کارشناسی ارشد؛ دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد، رشته الهیات گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامی/ سال‌های۱۳۸۴-۱۳۸۶
 • دکتری؛ دانشگاه فردوسی مشهد واحد بین الملل، مقطع دکتری، رشته الهیات گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامی/ اخذمدرک ۱۳۹۴
 • مهارتی؛ گذراندن دوره فشرده مهارت و روش تدریس روانخوانی، تجوید و تفسیر قرآن (پانزده روزه) / سال‌۱۳۸۱
 • مهارتی؛ گذراندن دوره‌های هفتگانه رایانه و نرم افزار پژوهشیار و آشنایی تجربی با نرم افزارهای علوم اسلامی

سوابق آموزشی

 • تدریس فقه مقارن تخصصی ۱و۲و۳ سطح۳ (مقطع ارشد) در مرکز آخوند خراسانی وابسته به دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی؛ سال‌های ۱۳۹۵-۱۳۹۷و ادامه دارد
 • تدریس اخلاق کسب و کار در مقطع ارشد دانشگاه بین المللی امام رضا علیه السلام؛ سال ۱۳۹۶-۱۳۹۷ و ادامه دارد
 • تدریس «وقف در فقه و حقوق اسلامی» در مقطع ارشد دانشگاه بین المللی امام رضا علیه السلام؛ سال ۱۳۹۶-۱۳۹۷ و ادامه دارد
 • تدریس اصول فقه مقارن در دانشگاه علوم اسلامی رضوی مشهد؛ سال ۱۳۹۵
 • تدریس فقه مقارن۱و۲ در دانشگاه علوم اسلامی رضوی مشهد؛ سال‌ ۱۳۹۵-۱۳۹۶ (ادامه دارد) و دفتر تبلیغات اسلامی از سال ۱۳۹۵ و ادامه دارد و موسسه آموزش عالی حکیم طوس؛ سال‌ ۱۳۹۵-۱۳۹۶تدریس فقه مقدماتی۱و۲ در دانشگاه علوم اسلامی رضوی مشهد؛ سال ۱۳۹۴-۱۳۹۵
 • تدریس قراردادهای نامعین در موسسه آموزش عالی حکیم طوس؛ سال‌های ۱۳۹۵-۱۳۹۶
 • تدریس شرح لمعه (کتاب‌های: حجر، مضاربه، وکالت، اجاره، دین، وصیت، نکاح، طلاق) همراه با اسلاید در دانشگاه علوم اسلامی رضوی مشهد؛ سال‌های۱۳۸۹-۱۳۹۰
 • تدریس شرح لمعه (کتاب‌های: طهارت، صلات، قضا و شهادات، متاجر) در دانشگاه شهید مطهری(واحد برادران)؛ سال‌های ۱۳۹۱-۱۳۹۳
 • تدریس تحریر الروضه (کتاب‌های: طهارت، صلات، صوم، خمس، قضا و شهادات) در موسسه آموزش عالی حکیم طوس؛ سال‌های ۱۳۹۴-۱۳۹۶
 • تدریس اصول فقه مظفر(جلد اول و دوم) همراه با اسلاید در دانشگاه علوم اسلامی رضوی مشهد؛ سال‌های۱۳۸۹-۱۳۹۱
 • تدریس الموجز (با پاورپوینت) در دانشگاه علوم اسلامی رضوی مشهد؛ سال‌های۱۳۸۸-۱۳۸۹ و مدرسه علمیه سعادت؛ سال‌