خانه / زیست نامه / هادی مصباح (مصباح الهدی)

هادی مصباح (مصباح الهدی)

سوابق تحصیلی

 • دبیرستان؛ دوره مقدماتی مدرسه عالی شهید مطهری، رشته علوم ومعارف / سال‌های ۱۳۶۶-۱۳۷۰
 • کارشناسی؛ مدرسه عالی شهید مطهری مقطع کارشناسی، رشته فقه و حقوق اسلامی/ سال‌های۱۳۷۰-۱۳۷۵
 • حوزه علمیه؛ حوزه علمیه قم و مشهد، دو سال خارج فقه و اصول (بدون گواهی امتحان) و یایه نهم و دهم (با گواهی امتحان ناقص)/ سال‌های۱۳۷۵-۱۳۸۴
 • کارشناسی ارشد؛ دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد، رشته الهیات گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامی/ سال‌های۱۳۸۴-۱۳۸۶
 • دکتری؛ دانشگاه فردوسی مشهد واحد بین الملل، مقطع دکتری، رشته الهیات گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامی/ اخذمدرک ۱۳۹۴
 • مهارتی؛ گذراندن دوره فشرده مهارت و روش تدریس روانخوانی، تجوید و تفسیر قرآن (پانزده روزه) / سال‌۱۳۸۱
 • مهارتی؛ گذراندن دوره‌های هفتگانه رایانه و نرم افزار پژوهشیار و آشنایی تجربی با نرم افزارهای علوم اسلامی

سوابق آموزشی

 • تدریس فقه مقارن تخصصی ۱و۲و۳ سطح۳ (مقطع ارشد) در مرکز آخوند خراسانی وابسته به دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی؛ سال‌های ۱۳۹۵-۱۳۹۷و ادامه دارد
 • تدریس اخلاق کسب و کار در مقطع ارشد دانشگاه بین المللی امام رضا علیه السلام؛ سال ۱۳۹۶-۱۳۹۷ و ادامه دارد
 • تدریس «وقف در فقه و حقوق اسلامی» در مقطع ارشد دانشگاه بین المللی امام رضا علیه السلام؛ سال ۱۳۹۶-۱۳۹۷ و ادامه دارد
 • تدریس اصول فقه مقارن در دانشگاه علوم اسلامی رضوی مشهد؛ سال ۱۳۹۵
 • تدریس فقه مقارن۱و۲ در دانشگاه علوم اسلامی رضوی مشهد؛ سال‌ ۱۳۹۵-۱۳۹۶ (ادامه دارد) و دفتر تبلیغات اسلامی از سال ۱۳۹۵ و ادامه دارد و موسسه آموزش عالی حکیم طوس؛ سال‌ ۱۳۹۵-۱۳۹۶تدریس فقه مقدماتی۱و۲ در دانشگاه علوم اسلامی رضوی مشهد؛ سال ۱۳۹۴-۱۳۹۵
 • تدریس قراردادهای نامعین در موسسه آموزش عالی حکیم طوس؛ سال‌های ۱۳۹۵-۱۳۹۶
 • تدریس شرح لمعه (کتاب‌های: حجر، مضاربه، وکالت، اجاره، دین، وصیت، نکاح، طلاق) همراه با اسلاید در دانشگاه علوم اسلامی رضوی مشهد؛ سال‌های۱۳۸۹-۱۳۹۰
 • تدریس شرح لمعه (کتاب‌های: طهارت، صلات، قضا و شهادات، متاجر) در دانشگاه شهید مطهری(واحد برادران)؛ سال‌های ۱۳۹۱-۱۳۹۳
 • تدریس تحریر الروضه (کتاب‌های: طهارت، صلات، صوم، خمس، قضا و شهادات) در موسسه آموزش عالی حکیم طوس؛ سال‌های ۱۳۹۴-۱۳۹۶
 • تدریس اصول فقه مظفر(جلد اول و دوم) همراه با اسلاید در دانشگاه علوم اسلامی رضوی مشهد؛ سال‌های۱۳۸۹-۱۳۹۱
 • تدریس الموجز (با پاورپوینت) در دانشگاه علوم اسلامی رضوی مشهد؛ سال‌های۱۳۸۸-۱۳۸۹ و مدرسه علمیه سعادت؛ سال‌ تحصیلی ۱۳۹۱-۱۳۹۲ و موسسه آموزش عالی حکیم طوس؛ سال‌های ۱۳۹۴-۱۳۹۶
 • تدریس اصول استنباط در دانشگاه علوم اسلامی رضوی مشهد؛ سال‌های۱۳۸۷-۱۳۸۸ و دانشگاه مطهری (واحد خواهران) سال۱۳۹۱
 • تدریس اصول مقدماتی در دانشگاه علوم اسلامی رضوی مشهد؛ سال‌های۱۳۸۷-۱۳۸۸ و موسسه آموزش عالی حکیم طوس؛ سال‌ ۱۳۹۵
 • تدریس کتاب سیوطی، یکسال، مدرسه علمیه امام صادق دماوند؛ سال‌های۱۳۷۸
 • تدریس کتاب هدایه، یک‌دوره، مدرسه عالی شهید مطهری تهران؛ سال‌های۱۳۷۰-۱۳۷۱
 • تدریس معارف قرآن در دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن و مشهد ۱۱ سال؛ سال‌های۱۳۷۵- ۱۳۸۶
 • تدریس روانخوانی و تجوید در دانشگاه آزاد اسلامی واحدرودهن و مشهد ۱۵ سال؛ سال‌های۱۳۷۵- ادامه دارد
 • تدریس عربی دوره راهنمایی در مدارس غیر انتفاعی تهران(مدرسه راهنمایی «مصباح‌الهدی» و «روزبه»)، شش سال؛ سال‌های۱۳۷۰-۱۳۷۶
 • تدریس قرآن دوره راهنمایی در مدارس غیر انتفاعی تهران، چهار سال؛ (مدرسه راهنمایی مصباح‌الهدی و روزبه)سال‌های۱۳۷۲-۱۳۷۶
 • تدریس عربی دوره راهنمایی ـ به صورت خصوصی ـ سه دوره؛ سال‌های۱۳۷۳-۱۳۷۶
 • مربی حفظ قرآن در جلسه «راهیان نور» در تهران، ۲ سال؛ سال‌های۱۳۷۱-۱۳۷۳
 • مربی غیر مستقیم پرورشی در دبیرستان نور ـ واقع در خیابان ایرانِ تهران ـ یک فصل تابستان؛ سال‌۱۳۷۱

سوابق پژوهشی

 • مقاله علمی‌پژوهشی با عنوان «پژوهشی در اصل محرز» منتشر شده در بهار۹۴ شماره ۱۰۰ مجله مطالعات فقه و اصول دانشگاه فردوسی
 • مقاله علمی‌پژوهشی با عنوان «تحلیل مقایسه‌ای مبانی و احکام فقهی توریه از منظر شیعه و اهل سنت، با تأکید بر دیدگاه امام خمینی‌ره» منتشر شده در بهار۹۵ شماره دوم فصلنامه جستارهای فقهی و اصولی
 • مقاله علمی‌پژوهشی با عنوان «پژوهشی در قاعده علی الید و الخراج از دیدگاه فریقین و تبارشناسی سند روایی آنها» منتشر شده در بهار۹۶ شماره۱۰۸ مجله مطالعات فقه و اصول دانشگاه فردوسی
 • رساله دکتری با موضوع «بررسی موقعیت احادیث مشترک فریقین در قلمرو قواعد فقه معاملات (مطالعه موردی، کتاب البیع)مهر۹۴
 • پایان‌نامه ارشد با موضوع «تغییر و تعیین جنسیت در فقه شیعه و قوانین موضوعه»، خرداد‌۱۳۸۶
 • مجری طرح پژوهشی «نیاز سنجی مفاهیم و معارف قرآن دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد»؛ سال‌۱۳۸۴
 • ارزیابی مقاله برای مجله علمی‌پژوهشی جستارهای فقهی و اصولی (۱۶ مقاله) سال‌های ۹۵و۹۶
 • ارزیابی مقاله برای مجله علمی‌ترویجی فقه اسلامی و مبانی حقوق (۲مقاله) سال ۹۴
 • همکار پژوهشی طرح پژوهشی «وجوه معانی الفاظ قرآن» در دفتر تبلیغات اسلامی شعبه خراسان رضوی؛ سال‌های ۱۳۸۰-۱۳۸۱
 • همکار پژوهشی طرح پژوهشی «ایجاد بانک اطلاعات قرآنی» در سازمان تبلیغات اسلامی شعبه خراسان رضوی؛ سال‌۱۳۸۵
 • مطالعه، طراحی و تدوین شرح وظایف روابط عمومی معاونت آموزش دفتر تبلیغات اسلامی شعبه خراسان رضوی؛ سال‌۱۳۸۳
 • طراحی، پیشنهاد و اجرای کلاس فوق‌برنامه قرآن و تفریح برای مقطع راهنمایی در مدارس غیر انتفاعی تهران،(مدرسه راهنمایی مصباح‌الهدی) سال‌۱۳۷۴
 • طراحی، پیشنهاد و اجرای ترتیل خوانی قرآن و اداره جلسه ترتیل خوانی و برگزاری مسابقه قرآنی در مسجد جامع دماوند ـ ویژه ایام ماه مبارک رمضان ـ دو سال؛ سال‌های۱۳۷۵و۱۳۷۶
 • طراحی و برگزاری جلسه هفتگی قرآن ـ روانخوانی، تجوید و حفظ ـ برای دانش آموزان ابتدایی، راهنمایی و دبیرستان در مسجد جامع دماوند، سه سال؛ سال‌های ۱۳۷۵-۱۳۷۷
 • طراحی و اجرای ترتیل خوانی قرآن و اداره جلسه ترتیل خوانی و برگزاری مسابقه قرآنی در جلسات خانگی مشهد ـ ویژه ایام ماه مبارک رمضان ـ ، نه سال؛ سال ‌۱۳۸۱- ۱۳۸۹
 • طراحی و برگزاری جلسه هفتگی قرآن ـ روانخوانی، تجوید، حفظ و مفاهیم قرآن‌‍‌(کلیدهای فهم قرآن) ـ برای دانش آموزان ابتدایی، راهنمایی و دبیرستان در جلسات خانگی مشهد، یک‌سال؛ سال‌های ۱۳۸۱-۱۳۸۲
 • طراحی و اجرای مسابقه سراسری تفسیر سوره مبارکه اعراف در مدرسه عالی شهید مطهری تهران و شعب؛ سال‌های۱۳۷۴-۱۳۷۵
 • مطالعه، طراحی، پیشنهاد و اجرای اطلاع‌رسانی برنامه‌های مختلف مرکز پژوهشی شهید هاشمی نژاد وابسته به دفتر تبلیغات اسلامی شعبه خراسان رضوی، در قالب‌های گوناگون؛ سال‌های۱۳۸۱-۱۳۸۴
 • طراحی، پیشنهاد و اجرای تهیه بورشورهای جذاب در مورد «روزه‌داری و نماز» برای دانشجویان؛ سال‌۱۳۷۶
 • طراحی، پیشنهاد و اجرای «صندوق پاسخگویی به پرسش‌ها» در دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن؛ سال‌۱۳۷۶
 • طراحی، پیشنهاد و برگزاری جلسات پرسش و پاسخ با رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن و مسئول نهاد مقام معظم رهبری در دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن برای اولین بار؛ سال‌۱۳۷۶
 • طراحی، پیشنهاد و اجرای نمایشگاه محصولات مربوط به نماز در حاشیه همایش «بهداشت روانی نماز» در دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن؛ سال‌۱۳۷۶

سوابق اجرایی

 • مسئول دارالقرآن مدرسه عالی شهید مطهری تهران، یک‌سال؛ ۱۳۷۴-۱۳۷۵
 • سردبیر فصلنامه داخلی «جستار»، نشریه معاونت آموزش دفتر تبلیغات اسلامی شعبه خراسان رضوی؛ دو سال؛ ۱۳۸۴و۱۳۸۵
 • مسئول اجرایی و عضو هیأت تحریریه فصلنامه داخلی «جستار»، نشریه معاونت آموزش دفتر تبلیغات اسلامی شعبه خراسان رضوی؛ پنج سال؛ سال‌های ۱۳۸۵- ۱۳۹۰
 • مسئول اجرایی فصلنامه «جستارهای تطبیقی»، نشریه تخصصی مطالعات اسلامی تطبیقی اداره کل آموزش دفتر تبلیغات اسلامی شعبه خراسان رضوی؛ سال‌های ۱۳۹۱- ۱۳۹۲
 • مسئول اجرایی فصلنامه «جستارهای فقهی و اصولی»، نشریه علمی‌پژوهشی اداره کل آموزش دفتر تبلیغات اسلامی شعبه خراسان رضوی؛ سال‌های ۱۳۹۳-ادامه دارد
 • کارشناس گروه «مطالعات و پژوهشی‌های فقهی» معاونت پژوهش دفتر تبلیغات اسلامی شعبه خراسان رضوی؛ دو‌سال۱۳۸۶- ۱۳۸۸
 • عضو شورای علمی گروه پژوهشی «مطالعات و پژوهش‌های فقهی» معاونت پژوهش دفتر تبلیغات اسلامی شعبه خراسان رضوی؛ سال‌۱۳۸۹
 • مسئول روابط عمومی مرکز پژوهشی شهید هاشمی نژاد وابسته به دفتر تبلیغات اسلامی شعبه خراسان رضوی؛ سال‌های۱۳۸۱-۱۳۸۴
 • مسئول روابط عمومی معاونت آموزش دفتر تبلیغات اسلامی شعبه خراسان رضوی؛ سال‌های۱۳۸۳-۱۳۸۵
 • مدیر داخلی نشریه آیینه سخن منتشر شده از سوی مرکز پژوهشی شهید هاشمی نژاد وابسته به دفتر تبلیغات اسلامی شعبه خراسان رضوی؛ سال‌های۱۳۸۲-۱۳۸۴
 • طراحی، پیشنهاد و چاپ ۲۰شماره خبرنامه داخلی معاونت آموزش دفتر تبلیغات اسلامی شعبه خراسان رضوی؛ سال‌های۱۳۸۳-۱۳۸۵
 • نیروی اجرایی مرکز پژوهشی شهید هاشمی نژاد وابسته به دفتر تبلیغات اسلامی شعبه خراسان رضوی؛ سال‌های۱۳۸۰-۱۳۸۱
 • ستواندوم وظیفه، مأمور به خدمت در نهاد مقام معظم رهبری در دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن به عنوان کارشناس فرهنگی؛ سال‌های۱۳۷۵-۱۳۷۷
 • خادم افتخاری حرم مطهر رضوی در قسمت ارشاد حرم، یکسال؛ ۱۳۸۴
 • کارشناس مسئول فصلنامه جستار و مدیر حلقه‌های تربیت محقق و مبلغ؛ سال‌۱۳۸۹- ۱۳۹۰
 • رئیس اداره پژوهشِ اداره کل آموزش دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی سال ۱۳۹۱- ادامه دارد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *