آخرین نوشته ها

بهمن, ۱۳۹۵

 • ۱۰ بهمن

  جایگاه‌ هارون(ع) در قرآن و تورات

  موراد اختلاف آشکاری نیز در مورد آن حضرت در دو کتاب مشاهده می‌شود؛ مانند معجزۀ «تبدیل عصا به مار» که در تورات به هارون(ع) نسبت‌داده شده؛ اما در قرآن به موسی(ع)‌، و نیز در جریان ساختن گوساله که تورات آن را به هارون، و قرآن به سامری نسبت داده است.

  توضیحات بیشتر »
 • ۷ بهمن

  فرهنگ مصرف و مصرف‌گرایی، عوامل و زمینه‌ها

  الگوی مصرف در جامعه کنونی به دلیل تقلید از فرهنگ مصرفی غرب دگرگون شده و شکل مصرف­گرایی به خود گرفته است، لذا نیازمند اصلاح و تغییراتی است که بتواند با الگوی صحیح اسلامی منطبق گردد.

  توضیحات بیشتر »
 • ۲ بهمن

  جن از نگاه قرآن و عهدین

  جن در قرآن به‌صورت گسترده آمده، به‌گونه‌ای که به تمام ابعاد جن؛ ازجمله: خلقت، ویژگی‌ها، اوصاف و... اشاره نموده است. اما در کتب مقدس تورات و انجیل، این امر به‌طور محدود ذکر شده است و فقط وجود جن را تأیید کرده و اشاره کرده است.

  توضیحات بیشتر »

دی, ۱۳۹۵

 • ۲۹ دی

  مقایسه عزت نفس و تکبر در قرآن و روایات

  نویسنده: منصوره احمدی عضو حلقه علمی بلاغ خواهران؛‌ عزت به معنای عظمت، بزرگواری، ارجمندی و سرافرازی است و تکبر به معنای برتر دانستن خود نسبت به دیگران و اظهار این بزرگی است.

  توضیحات بیشتر »
 • ۲۴ دی

  معادباوری از منظر قرآن و کتاب مقدس

  اعتقاد به عالم عقبی و جهان پس از مرگ، وجه مشترک ادیان ابراهیمی است. این متون برآنند که مفهوم مرگ، نابودی نیست؛ بلکه نوعی انتقال است.

  توضیحات بیشتر »
 • ۲۱ دی

  آثار تربیتی صبر

  یکی از مهم‌‌ترین مکمّل‌ها، صبر است. زیرا حوادث و مشکلات در مسیر رسیدن به مقصد بسیار است ،از اینرو باید روحیه استقامت را در خود پرورش داد تا بتوان این راه را به‌ بهترین شکل طی کرد و به مقصد رسید.

  توضیحات بیشتر »